top of page

      SZKOŁA NURKOWA

                BARAKUDA

       AOWD-Advanced Open Water Diver

Kolejnym stopniem po OWD PADI jest kurs Advanced,można go odbyć bezpośrednio po kursie OWD.
Kurs składa się z pięciu nurkowań i trwa w zależności od możliwości czasowych kursantów.
Struktura szkolenia na poziomie Advanced polega na wykonaniu pięciu nurkowań
w tym obowiązkowo nurkowania nawigacyjnego, nocnego i głębokiego.
Pozostałe dwa nurkowania można wybrać  z specjalizacji:
Poszukiwanie i odzyskiwanie przedmiotów
Nurkowanie w prądzie
Nurkowanie wrakowe
Doskonała pływalność
Fotografia podwodna
Wymagania wstępne na kurs AOWD:
Ukończone 15 lat (osoby pomiędzy 12 a 15 mogą ukończyć kurs Junior Advance,
który jest normalnym kursem, ma tylko obniżone maksymalne głębokości do 21 m
Po ukończeniu 15 lat stopień ten można zamienić na stopień Advance.
Posiadanie stopnia OWD PADI lub równorzędnego innej organizacji.
Pięć nurkowań na wodach otwartych .
Bez wykładów teoretycznych jedynie szczegółowe omówienia poszczególnych
nurkowań. Nauka i zaliczenia teorii na podstawie podręcznika.
Uprawnienia:
Umożliwia nurkowanie z partnerem do głębokości 30 metrów, oraz możliwość uczestnictwa we wszystkich
specjalizacjach nurkowych PADI, a także w kursie RESCUE DIVER.

bottom of page