top of page

      SZKOŁA NURKOWA

                BARAKUDA

              RESCUE DIVER-Nurek Ratownik

Podczas kursu nauczymy się umiejętności przeprowadzania efektywnych akcji ratunkowych,radzenia sobie z wypadkami nurkowymi i udzielania pierwszej pomocy.

Kurs Rescue jest niezbędny do  zakwalifikowania się na kursy Divemastera PADI .
Kursy Rescue prowadzone są w systemie weekendowym i indywidualnym.
Wymagania wstępne:
Ukończone 12 lat, posiadać certyfikat  PADI Advanced Open Water Diver AOWD lub  nurkowy stopień równorzędny innej federacji.
Zalogowanych 20 nurkowań w tym nurkowania głębokie i nawigacyjne.         Ukończony kurs E.F.R.
Struktura kursu:
Kurs PADI Rescue Diver uczy postępowania w sytuacjach niebezpiecznych i procedur awaryjnych.
Kurs ten składa się ze scenariuszy wypadków nurkowych od najprostszych do bardziej
skomplikowanych. Obejmujących prowadzenie akcji poszukiwawczych w warunkach amatorskiego nurkowania.
Kurs trwa 3 do 4 dni i obejmuje ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia teoretyczne.

bottom of page